30 มีนาคม 2024 PowerShell Azure AD, และ MS Online modules เข้าสู่สถานะ Deprecation

30 มีนาคม นี้ PowerShell Module AzureAD (Connect-AzureAD) และ MS Online (Connect-MSOLService) จะเข้าสู่สถานะ Deprecated หมายความว่า จะต้องเริ่มย้ายไปใช้ Microsoft Graph PowerShell แทน

สิ่งที่ต้องทำก็คือเริ่มใช้ Microsoft Graph PowerShell แทนในการทำงาน พวกคอมมานด์ก็จะแตกต่างและไม่ได้เหมือนกับที่เคยใช้กันมา อันนี้เราก็ต้องจำคำสั่งใหม่กัน เช่น การใช้งานก็จะเริ่มเป็น Connect-MgGraph แทน Get-AzureADUser ก็จะเป็น Get-MgUser แทน หรือ Set-MsolUserLicense จะกลายเป็น Set-MgUserLicense

สำหรับคนที่ทำสคริปต์ต่าง ๆ ไว้ทำงานก็ต้องปรับเป็น Microsoft Graph PowerShell แทน โดยโมดูลเก่ายังเป็นสถานะ Deprecated แปลว่าจะไม่มีอัปเดตอะไรต่ออีกแล้ว และเดินทางเข้าสู่สถานะ Retired (เลิก) ในเร็ววันนี้ โดยเบื้องต้นตัว Script ต่าง ๆ จะยังทำงานได้อยู่ต่อไปจนกว่าจะ Retired

เรียนวิธีใช้ Microsoft Graph PowerShell https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/microsoftgraph/migration-steps?view=graph-powershell-1.0

Refer https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-entra-blog/important-azure-ad-graph-retirement-and-powershell-module/ba-p/3848270

Spread the love

Work in an IT company and provide consult to help everyone achieve their greater good. My focuses are cybersecurity, sustainability, and governance. Based in Bangkok, Thailand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top