แนะนำแนวข้อสอบ Exam MS-102: Microsoft 365 Administrator

หลังจากที่ทาง Microsoft เปลี่ยนแปลงการสอบสำหรับผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 โดยยกเลิก MS-100 และ MS-101 มาใช้เป็น Exam MS-102: Microsoft 365 Administrator ตัวเดียว เพื่อใช้สอบสำหรับ Microsoft…

Update on Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert (MS-102)

จากข่าวการปรับโครงสร้าง Microsoft Certificate ทั้งการยกเลิก MS-500, MD-101, MD-102 ซึ่งรวมไปถึงข้อสอบใหม่ MS-102: Microsoft 365 Administrator ซึ่งมาทดแทน MS-100, MS-101 ตอนนี้เราได้วันปรับสถานะใช้จริงมาแล้ว คือ 6…

Back to Top