แนะนำแนวข้อสอบ Exam MS-102: Microsoft 365 Administrator

หลังจากที่ทาง Microsoft เปลี่ยนแปลงการสอบสำหรับผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 โดยยกเลิก MS-100 และ MS-101 มาใช้เป็น Exam MS-102: Microsoft 365 Administrator ตัวเดียว เพื่อใช้สอบสำหรับ Microsoft 365 Certified: Administrator Expert จากที่ได้ไปสอบมาโดยเป็นเวอร์ชัน Beta ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม (และสอบผ่านแล้ว 😎 ) เลยจะมาแชร์แนวทางสำหรับใครที่กำลังจะไปสอบตัวนี้ครับ

Disclaimer: ข้อมูลที่แชร์นี้เป็นแนวทางเฉย ๆ อาจจะไปเจอในการสอบหรือไม่เจอก็ได้ 🙏

สอบเรื่องอะไรบ้าง

ตามโครงสร้างการสอบจะกระจายกันไปตามสัดส่วนนี้

 • Deploy and manage a Microsoft 365 tenant (25–30%)
 • Implement and manage identity and access in Azure AD (25–30%)
 • Manage security and threats by using Microsoft 365 Defender (25–30%)
 • Manage compliance by using Microsoft Purview (15–20%)

ซึ่งจะเห็นว่า มีสัดส่วนของ Azure AD (หรือ Entra ID) กับ Microsoft 365 Defender ทั้งตระกูลอยู่เยอะซะด้วย

ข้อสอบมีกี่ข้อ?

ที่ได้สอบไปมีข้อสอบ 59 ข้อ โดยมีส่วนที่เป็น 1) case study กับคำถาม 6 ข้อ 2) ส่วนคำถามตอบ Yes/No 3 ข้อ 3) ที่เหลือคือส่วนข้อสอบปรนัย ส่วน 1+2 เป็นแบบ Section แปลว่าสอบจบแล้วย้อนไปแก้ไม่ได้ ส่วน 2 เป็นแบบไปข้างหน้าอย่างเดียวย้อนไม่ได้ ส่วน 3 ย้อนไปมาได้

การเตรียมตัว

 • ดูรายละเอียดของข้อสอบ จุดที่จะต้องไปลองฝึกทำดู https://aka.ms/MS102-StudyGuide
 • การเตรียมตัว MS-102 นี้ก็จะขอแนะนำให้ไปไล่ตาม Learning Path ที่ learn.microsoft.com ก่อน ซึ่งจะเห็นภาพกว้างสุด ๆ ว่าแนวข้อสอบจะไปเจออะไร
 • ข้อสอบถามวิธีการทำหรือจุดของเมนูพอสมควร ดังนั้นควรจำหน้าหรือจุดที่ต้องไปกดได้ อันนี้ถ้าใครเป็น Microsoft 365 Global Admin หรือมี Tenant ไว้สำหรับทดสอบ ก็จะทำให้การเตรียมตัวดียิ่งขึ้น
 • ถามการสร้างต่าง ๆ ด้วย PowerShell และการสร้างใด ๆ ที่ใช้เป็น CSV ได้ ซึ่งมักจะเน้นว่าเราเลือกคำสั่ง PowerShell ถูกหรือไม่ และอะไรที่เป็น Mandatory ตอนสร้าง
 • ข้อสอบมีกลิ่นอายของ MS-500, MS-100, MS-101, SC-200, SC-300, SC-400 รวม ๆ กัน ใครเคยสอบตัวอื่น ๆ มาแล้ว อาจจะเจอข้อที่ทดสอบความรู้เราที่คล้ายคลึงกัน😃

จุดที่อยากจะเก็งให้

Disclaimer: เนื่องจากที่สอบไปเป็น Beta อาจจะมีหรือไม่มีในข้อสอบจริงก็ได้ และหัวข้อเหล่านี้ไม่ใช่ชุดคำถาม ไม่ใช่คำตอบ และไม่ใช่เนื้อหาจากข้อสอบจริง

 • Identity Management
  • แนวคิดการ Sync User จาก AD On-prem (PHS, PTA, etc.)
  • วิธีการติดตั้งแบบ Express/Custom วิธีเลือก Sync บาง OU
  • ความแตกต่างของตัว Sync แบบ Connect sync, Cloud sync (lightweight)
  • ความสำคัญของ UPN
  • การเซ็ต Administrative Units (AU)
  • การเปิดใช้ SSPR สำหรับ Users/Admin
  • การสร้าง External User กับการตั้งค่า External Collaboration/Sharing
  • การเปิดใช้ Number Matching, การทำ Passwordless
  • การสร้าง Conditional Access และการกำหนด Location (GPS)
  • วิธีทำ License Assignment ด้วย Group
 • General Microsoft 365 Function
  • การกำหนด Release Preference
  • การอ่านรายงานและการคำนวณคะแนน Adoption Score, Secure Score
  • การกำหนด Admin Roles ให้เหมาะสมว่าแต่ละอันทำอะไรได้ไม่ได้ เช่น ใคร Reset Password ให้ใครได้หรือไม่ได้ ใครเปิดเคสได้ ใครดู Service Health ได้
 • Defender + Purview
  • การ Onboard เครื่องเข้า Defender for Endpoint
  • การ Onboard เครื่องเข้า DLP for Endpoint
  • การตั้งค่า Sensitivity Labe, และ Retention Label
  • การตั้งค่า DLP ทั้ง Email, File, Endpoint
  • ลำดับการ Supercede ของ Policy Purview
  • การตั้งค่าและระยะเวลา Quarantine ระบบอีเมล

พร้อมแล้วก็ไปลงทะเบียนสอบกันได้เลย https://learn.microsoft.com/en-us/credentials/certifications/exams/ms-102/ ขอให้โชคดีครับ

Spread the love

Work in an IT company and provide consult to help everyone achieve their greater good. My focuses are cybersecurity, sustainability, and governance. Based in Bangkok, Thailand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top