มีอะไรเปลี่ยนชื่อใหม่บ้างหลังจากเปิดตัว Microsoft Entra

จากที่เราได้คุ้นเคยกับชื่อ Azure AD มานาน ตอนนี้ Microsoft Entra จะถูกใช้เป็นชื่อ product family แทน และแน่นอน จะต้องเปลี่ยนชื่อ product ต่าง ๆ ให้เป็น Entra ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มทะยอยเปลี่ยนไปในปีนี้ และจะใช้ Microsoft Entra เป็นชื่อหลักทั้งหมดในเดือน ตุลาคม 2023

คุณสมบัติและการเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365 ยังคงเหมือนเดิม (เช่น Microsoft 365 Enterprise E5 จะคงมาพร้อมกับ Microsoft Entra ID Plan 2) และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา

สำหรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ Azure AD เป็น Microsoft Entra สรุปได้ดังนี้

Diagram showing the new name for Azure AD and Azure AD External Identities.

สำหรับคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

Azure AD tenant -> Microsoft Entra tenant
Azure AD account -> Microsoft Entra account
Azure AD joined -> Microsoft Entra joined
Azure AD Conditional Access -> Microsoft Entra Conditional Access

สำหรับการเปลี่ยนแปลงชื่อแผนและ SKU มีดังนี้

Old display name for service planNew display name for service plan
Azure Active Directory FreeMicrosoft Entra ID Free
Azure Active Directory Premium P1Microsoft Entra ID P1
Azure Active Directory Premium P2Microsoft Entra ID P2
Azure Active Directory for educationMicrosoft Entra ID for education
Old display name for product SKUNew display name for product SKU
Azure Active Directory Premium P1Microsoft Entra ID P1
Azure Active Directory Premium P1 for studentsMicrosoft Entra ID P1 for students
Azure Active Directory Premium P1 for facultyMicrosoft Entra ID P1 for faculty
Azure Active Directory Premium P1 for governmentMicrosoft Entra ID P1 for government
Azure Active Directory Premium P2Microsoft Entra ID P2
Azure Active Directory Premium P2 for studentsMicrosoft Entra ID P2 for students
Azure Active Directory Premium P2 for facultyMicrosoft Entra ID P2 for faculty
Azure Active Directory Premium P2 for governmentMicrosoft Entra ID P2 for government
Azure Active Directory F2Microsoft Entra ID F2

Reference: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/new-name

Spread the love

Work in an IT company and provide consult to help everyone achieve their greater good. My focuses are cybersecurity, sustainability, and governance. Based in Bangkok, Thailand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top